تعریف قرض الحسنه

لغوی:

واژه «قرض» در ریشه لغوی به معنی بریدن است.( از این رو عرب به قیچی كه برّنده است، مقراض می گویند.)

 

اصطلاحی:

قرض عبارت است از تمليك كردن مالى به ديگرى به اين شكل كه پرداختن عين آن مال، يا مثل آن و يا قيمت آن بر عهده او باشد. (لازم به تذكر است كه قرض دادن به قرض پول، منحصر نیست. بلكه شامل قرض كالاهای مختلف نیز می شود. مثلاً همسایه ای می خواهد عروسی كند و نیاز به فرش و ظرف دارد، شما به مدّت یك هفته یا یك ماه، مقداری ظرف و فرش به او قرض می دهید. این كار نیز قرض الحسنه است)