احادیث صدقه :ارزش صدقه

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
احادیث صدقه :ارزش صدقه
امام علی (علیه السّلام) فرمود: 

الصَّدقةُ افضَلُ الحَسناتِ.
صدقه، بهترین و بالاترین نیكی ها است.

«غررالحكم، ج 1، ص 14»