حمایت از خانواده های زندانیان

۰۷ مهر ۱۳۹۹ 0
حمایت از خانواده های زندانیان
با عنایت به سفارشات مؤکد دین مبین اسلام در خصوص نقش انسان در كمك به دیگران و دستگیری از نیازمندان، ضرورت کمک به خانواده های زندانیان مشخص می شود.آنان که سرپرست و نان آور خانواده شان قادر به تأمین نیازهای مادی ومعنویشان نبوده و در تنگنا و مضیقه قرار دارند. با حمایت از این خانواده ها علاوه برآنکه از دستورات مکتب حیات بخش اسلام پیروی شده واجر دنیا وآخرت را برای خود تضمین می کنیم، موجب كاهش بسیاری از مشکلات جامعه و آسیب های اجتماعی  در این زمینه خواهیم بود.
چرا که برطبق آمار رسیده يكي از مهم ترين آسيب هاي اجتماعي كه مي تواند تمام ابعاد زندگي افراد را تحت تاثير قرار دهد عدم توجه به خانواده هاي بزهكاراني است كه در زندان به سر مي برند. اين امر باعث شده زمينه ارتكاب وقوع انواع جرم از سوي خانواده هاي زندانيان افزايش يابد به طوري كه اين موضوع توجه بسياري از جامعه شناسان، مددكاران و صاحبنظران را به سوي خود جلب كرده است.
بر همين اساس است كه انجمن هايي با نام انجمن حمايت از زندانيان با فلسفه وجودي حمايت از خانواده زنداني و رسيدگي هاي مالي و معنوي به جهت مصون ماندن خانواده بزه ديده از خطرات احتمالي و شكست هاي بعدي تاسيس شده است. تا زماني كه يكي از اعضاي خانواده در زندان است از زنداني و خانواده زنداني بايد به گونه يي حمايت شود كه علاوه بر فرد خاطي، خانواده بزه ديده دچار بزهكاري يا خطاي فاحش نشود و اين گونه نباشد كه فرد بزهكار به دليل بزه دستگير شده باشد و خانواده در فقدان سرپرست خانواده مجبور به خطايي ديگر جهت گذران امور باشند يا اينكه آنقدر مصيبت و اندوه بر خانواده زنداني وارد شود كه در هدف اصلي از زندان كه اصلاح زنداني است چيزي به نام اصلاح و تربيت گم باشد. 
شما هم می توانید در این امر خیر شرکت کنید
 در صورت تمایل به معرفی خیرین دراین زمینه ویا ارائه پیشنهاد وخاطره با ما تماس بگیرید.