كيفر آنكه زكات مال ندهد

كيفر آنكه زكات مال ندهد

1- محمّد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السّلام راجع بكلام خدا كه ميفرمايد سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (آنچه بدان بخل ميورزند در قيامت طوق گردنشان خواهد شد) سؤال كردم، فرمود: هيچ بنده‏اى نيست كه زكات مال نپردازد هر چند اندك باشد جز اينكه آن زكات را خداوند بصورت اژدهائى از آتش در قيامت طوق گردنش سازد و آن حيوان او را بگزد و گوشت او را بخورد تا خداوند از حساب (مردم) فارغ شود، و اين معنى كلام خداوند است كه ميفرمايد سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ «1» فرمود: (يعنى) آنچه بدان بخل ورزيده‏اند از زكات.

2- ابو الجارود گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: خداوند عزيز در روز قيامت‏ مردمى را برميانگيزد از گورها در حالى كه دستهاى ايشان بگردنهايشان گره خورده باشد بدانسان كه توانائى برداشتن اندك چيزى را ندارند و لو باندازه يا بقدر انگشتى باشد، و بهمراه آنان فرشتگانى باشند كه سخت آنها را سرزنش و توبيخ نمايند، و گويند: اينان كسانى هستند كه از مال بسيارى كه خداوند در اختيار آنها نهاده بود حقّ خدا را نپرداختند.

3- حريز گويد: حضرت صادق عليه السّلام فرمود: نيست صاحب مالى نه نقره و نه طلا كه زكات بر آن واجب شده باشد و او نپردازد جز اينكه خداوند او را در روز قيامت در سرزمينى سخت و لغزنده محبوس كند، و مسلّط سازد در آن سرزمين بر وى اژدهائى را كه از شدّت زهر يا پيرى و فرتوتى موى سرش ريخته باشد- و اين نشانه آنست كه زهرش كشنده‏تر است- و اين اژدها در اين زمين هموار و لغزنده بدو حمله كند و او بگريزد و چون ببيند كه از گزند آن رهائى نخواهد داشت براى نجات خويش دست خود بدهان او افكند و آن اژدها چون ترب آن را زير دندان بجود، و سپس در گردنش چون طوق حلقه زند، و اين است آنچه خداوند عزيز ميفرمايد: سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يعنى طولى نكشد كه مايه بخلشان در قيامت طوق گردنشان گردد، و نيز هيچ شتردار و گاودار و گوسفند دارى نيست كه زكات بر اغنام او تعلّق گيرد و او نپردازد، جز اينكه خداوند او را در صحرائى هموار باز دارد، و پايمال و خرد كند او را در آن زمين هموار هر حيوان سمّ‏دارى بسمّش، و هر صاحب دندانى بدندانش، و هيچ باغدارى خرما يا انگور و همچنين هيچ زارعى نيست كه زكات بر محصولش تعلّق گيرد و او از دادن آن امتناع ورزد جز آنكه خداوند در قيامت آن زمين را تا هفتمين طبقه‏اش در گردن او چون حلقه درآويزد.

شرح: اعمال و رفتار و كردارى كه در اين جهان از انسان بوقوع مى‏پيوندد همه باقى خواهد ماند هم خود عمل و هم اثرش و هيچ كدام فانى نميشود، و چون بذر و دانه كه در دامان خاك بسپارند اعمال در اين دستگاه آفرينش باقيست و رفته رفته تحوّل و تغيير مييابد و خود را كامل ميكند و مانند دانه كه در بهار سر از خاك بيرون ميكند و بصورت سبزه و خوشه و سنبله خود را نشان ميدهد آن اعمال نيز در عالم برزخ بصورتى و در روز رستاخيز بچهره كاملترى خودنمائى ميكنند و بعنوان پاداش يا كيفر بصاحبش باز ميگردد، البتّه كارهاى نيك بصورتى زيبا و رفتار زشت بصورتى كريه و منظره‏اى هولناك گريبانگير انسان خواهد گشت.

و اين حقيقت از نظر قرآن كريم مسلّم و بدون ترديد است و در بسيارى از آيات گوشزد شده است چنان كه ميفرمايد فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «2» يا الْيَوْمَ تُجْزى‏ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ «3» يا وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ «4» يا وَ ما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «5» يا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ «6» يا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ «7» يا وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً «8» يا وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ «9».

همه اين آيات شريفه و آيات بسيار ديگر دلالت دارند بر اينكه اعمال نابود نخواهد شد و در جهان ديگر با چهره‏اى نورانى و بهشتى، يا ظلمانى و جهنّمى بر عاملين خود باز خواهد گشت، و توقيف حقّ فقرا و مستمندان و منع زكات واجب بر حسب اين حديث شريف بصورت اژدهائى مهيب در مى‏آيد و بر گردن مرتكبش حلقه ميزند، و خوردن مال يتيم بشكل آتشى مى‏شود كه در شكم خورنده آن ميريزند، و ظلم ظلماتى خواهد شد كه ظالم را در آن روز احاطه مينمايد، چنان كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله و سلّم فرمود:«الظّلم ظلمات يوم القيامة»

. و البتّه اين مطلب با وجود بهشت و جهنّم هم اكنون و مخلوق بودن آنها منافاتى ندارد بلكه كاملا سازگار است زيرا با اينكه بهشت و جهنّم اكنون موجودند نعمتها و شكنجه‏هاى آن دو با اعمال و رفتار آدميان ايجاد خواهد شد، و إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ براستى كه نيكوكاران در بهشتند، و تبهكاران در دوزخ باشند و روز جزا و پاداش‏ بدان جا درآيند، و از آن غائب نشوند، و در آيه ديگر فرمود: تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ ستمكاران را خواهى ديد كه از آنچه كرده‏اند هراسانند و لا جرم بر ايشان فرود خواهد آمد. و در آيه ديگر فرمود مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ هر كس كفر ورزد همان كفر بر عليه او است و هر كس نيكى كند پس براى خويش بستر راحتى مى‏گسترد. چنان كه امام صادق عليه السّلام فرمود:إنّ العمل الصّالح ليذهب إلى الجنّة فيمهّد لصاحبه‏.

همانا عمل نيك شخص ببهشت رود و براى صاحبش آسايشگاهى مهيّا و آماده كند. و اين مختصر را گنجايش بيش از اين نيست هر كه طالب تفصيل بيشتر باشد بكتاب تجسّم عمل نگارش دانشمند معاصر جناب آقاى امين رضوى مراجعه فرمايد.

4- داود بن فرقد گويد: برادرم نقل كرد كه شخصى مرا براى پرسش خوابى نزد امام صادق عليه السّلام فرستاد و وى تخيّل ميكرد كه در خواب زنى ويرا مى‏آزارد و ميگفت: شبى فريادى كشيدم كه همسايگان آن را شنيدند (خوابش را براى امام نقل كردم) فرمود باو بگو زكات مال نميدهى؟ (پيام رسانيدم) مرد گفت: بخدا سوگند زكات ميدهم، امام فرمود: بگو اگر زكات هم ميدهى لابد بمستحقّش نميرسانى.
5- در يك روايت ابو بصير گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: هر كس زكات مال نپردازد هنگام مرگ تمنّاى بازگشت كند و اين معناى قول خداست‏ كه ميفرمايد: حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ «10» (تا اينكه يكى از ايشان را مرگ فرا رسد گويد: پروردگارا فرمان ده مرا بازگردانند اميدوارم در آنچه واگذاشته‏ام عمل خير و شايسته‏اى انجام دهم) يعنى زكات آن را ردّ كنم.

 6- ابان بن تغلب گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: دو كشتن است در اسلام كه هر دو را حقتعالى حلال كرده است، و كسى بدان حكم نميكند تا هنگامى كه قائم ما آل محمّد عليه السّلام قيام كند و آن حضرت عليه السّلام بدستور الهى در آن دو، حكم فرمايد يكى مرد زناكاريست كه زن داشته باشد كه او را سنگسار كند، و ديگر كسى كه زكات مال خود ندهد كه او را گردن زند.
شرح: ممكن است مراد آن باشد كه قائم عليه السّلام بيّنه و گواه بر زنا و ندادن زكات نطلبد و بعلم خود حكم جارى سازد، چنان كه ظاهر روايت كافى است و اضافه‏اى دارد كه آن جمله‏
لا يريد عليهما بيّنة
ميباشد، و در اين صورت منافات ندارد كه كس ديگرى اين دو قتل را انجام دهد و از روى بيّنه و دليل و شاهد باشد.

7- در روايت ديگرى ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: آنكه در ايّام حياتش زكات مال خود را ندهد پس از مرگ طلب بازگشت كند، (2) و هر كس قيراطى از زكات واجب را ندهد، ميخواهد يهودى بميرد ميخواهد نصرانى (يعنى با يهود  و نصارى محشور خواهد شد).
شرح: در روايت سابق كه از ابى بصير نقل شد طلب بازگشت در هنگام مرگ بود، در اين روايت پس از مرگ.

 8- يكتن از روات از امام (صادق) عليه السّلام نقل كرده كه فرمود: هر كس قيراطى از زكات واجب را نپردازد نه مؤمن است و نه مسلمان، و فرمود: مالى در بيابان يا در دريا تلف نشد مگر بسبب ندادن زكات آن. و نيز فرمود: چون قائم عليه السّلام قيام كند مانع الزّكاة را گردن زند.

پی نوشت:

(1) آل عمران: 180.
(2) هر كس باندازه ذرّه‏اى عمل خير انجام دهد آن را خواهد ديد و هر كس باندازه ذرّه‏اى عمل شرّ بجاى آورد آن را مى‏بيند.
(3) امروز كه روز قيامت است هر نفسى جزا داده مى‏شود بهمان چه كسب كرده است.
(4) بستمكاران گفته مى‏شود بچشيد آنچه را خود كسب كرده‏ايد.
(5) جزا داده نشويد مگر بهمان چه كرده‏ايد.
(6) در اين روز همه مردم پراكنده و جداگانه محشور شوند تا كردارشان را بآنها بنمايند.
(7) روزى كه انسان آنچه پيش فرستاده ببيند.
(8) ببينند آنچه كرده‏اند حاضر و مهيّا.
(9) هنگامى كه بهشت را نزديك كشند هر كس بداند آنچه را كه حاضر ساخته است.
(10) المؤمنون: 102.

منابع: 

ابن بابويه، محمد بن على‏،ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه غفارى، ص: 529