صله رحم از دیدگاه اهل البیت (ع)

احادیث صله رحم :‌ نکوهش قطع صله رحم

احادیث صله رحم :‌ نکوهش قطع صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
امام صادق عليه السلام فرمود:از گناهانى كه انسان را دچار مرگ زودرس مى‏كند قطع رحم است.
ادامه مطلب
احادیث صله رحم :‌زشت ترین گناه

احادیث صله رحم :‌زشت ترین گناه

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
امام على عليه السلام فرمود:زشت‏ترين گناهان قطع رحم و عاقّ پدر و مادر شدن است.
ادامه مطلب
احادیث صله رحم:‌نکوهش قطع صله رحم

احادیث صله رحم:‌نکوهش قطع صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:‌سه نفر وارد بهشت نمى ‏شوند، دائم الخمر، مؤمن به سحر و جادو، قطع كننده‏ رحم.
ادامه مطلب
احادیث صله رحم :‌آداب صله رحم

احادیث صله رحم :‌آداب صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : صله رحم مملكت را آباد و عمر را زياد مى‏كند گرچه كنندگان اين كار از خوبان نباشند.
ادامه مطلب
احادیث صله رحم : ‌آداب صله رحم

احادیث صله رحم : ‌آداب صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
امام صادق عليه السلام :صله ارحام و نيكى به آنان، حساب را آسان مى‏كند، و حافظ شخص از گناه‏ است، صله رحم كنيد
ادامه مطلب