تماس با ما

۰۹ مهر ۱۳۹۹ 0
تماس با ما
 به اطلاع کلیه کاربران این پایگاه  می رساند:
رسالتی که بر دوش گرفته ایم صرفاً اطلاع رسانی در مبانی اسلامی انفاق- با کاربردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی می باشد.
مطرح نمودن کارهای خیر، فقط به عنوان نمونه است و هیچگونه ارتباط کاری با مؤسسات خیریه مذکور در پایگاه وجود ندارد.
لذا  مستدعی است جهت هرگونه ارتباط و دریافت کمک مستقیماً با مؤسسات خیریه تماس گرفته شود.
از مؤسسات خیریه استدعا دارد تا این پایگاه داده را محلی برای اعلام نگرش ها، اهداف و فعالیت های خود در نظر داشته کلیه اقدامات را جهت انعکاس ارسال نمایند.
لطفاً به همراه اطلاع  ، چگونگی کمک به مؤسسه خود را نیز مطرح نموده و حسابهای مربوطه را ذکر فرمائید

سایت:  http://raz.ahlolbait.com
 پست الکترونیکی: info@ahlolbait.com
ساختمان: اصفهان- خیابان نشاط- ابتدای خیابان فرشادی
 تلفن: 4-32207760-031
نمابر: 32221281-031
 کدپستی: 53435-81466
 صندوق پستی: 1414-81465