مقالات

مفهوم صله رحم

مفهوم صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
احترام و نیکی به نزدیکان، و ارتباط عاطفی با خویشان نزدیک، کار کسانی است که به مرتبه بالایی از ایمان دست یافته اند و مؤمنان واقعی از بهترین دارائی خود به ارحام فقیر خود احسان می کنند و قطع رحم و بریدن ارتباط با خویشاوندان نزدیک یک نوع پیمان شکنی با خدا و در حدّ گسترش فساد در روی زمین شمرده شده و مورد لعن و نفرین خدا قرار گرفته است.
ادامه مطلب
صله رحم در قرآن

صله رحم در قرآن

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
از كارهاى بسیار نیك و اعمال پسندیده كه حضرت حق و انبیاء و امامان نسبت به آن اصرار ورزیده اند صله رحم است. اسلام نسبت به صله رحم و كمك و حمایت و محبت نسبت به خویشاوندان اهمیت فوق العاده اى قائل شده است و قطع رحم و بریدن رابطه از خویشان و بستگان را شدیدا نهى كرده است.
ادامه مطلب
اهمیت صله رحم در قرآن و روایات

اهمیت صله رحم در قرآن و روایات

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
قرآن مجيد در بيست و سه مورد به اهل ايمان و ساير مردم سفارش اقوام و ذوىالقربى را نموده، و اين همه تأكيد تحت اين عنوان كه با مال و ارث و اداى حقوق نسبت به آنان از آنان رعايت كنيد، دليل بر اهميّت صله رحم در پيشگاه حضرت حق است.
ادامه مطلب
صله رحم در قرآن

صله رحم در قرآن

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
قرآن مجيد به صله رحم سفارش مى‏كند، و آن را عمل صاحبان خرد مى‏داند، و قطع با رحم را به عنوان فسق و قاطع را فاسق مى‏شمارد.
در سوره مباركه نساء حكم مى‏كند تقواى الهى را نسبت به خداوند و ارحام مراعات كنيد، خيلى عجيب است كه ارحام را پس از خود ذكر فرموده است:
ادامه مطلب
صله رحم در نهج البلاغه

صله رحم در نهج البلاغه

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
امام علی و سایر پیشوایان دینی بی شمار درباره آثار و آداب صله رحم سخن گفته اند اکنون در این مجال آثار صله رحم در نهج البلاغه به صورت مختصر و کوتاه بیان می کنیم
ادامه مطلب