وصیت از دیدگاه قرآن

ضرورت وصیت در اسلام

ضرورت وصیت در اسلام

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ 0
در قانون ارث تنها يك عده از بستگان آنهم روى حساب معينى بهره‏مند مى‏شوند در حالى كه شايد عده دیگری نياز مبرمى به كمكهاى مالى داشته باشند.، جامعيت قوانين اسلام اجازه نمى‏دهد كه اين خلاها پر نشود، لذا در كنار قانون ارث قانون وصيت را قرار داده و به مسلمانان اجازه مى‏دهد نسبت به يك سوم از اموال خود (براى بعد از مرگ) خويش تصميم بگيرند. واز یکسو انسان مايل است كارهاى خيرى انجام دهد اما در زمان‏ حياتش به خاطر نيازهاى مالى خودش موفق به اين امر نيست، منطق عقل ايجاب مى‏كند كه او از اموالى كه زحمت تحصيل آن را كشيده براى انجام اين كارهاى خير لا اقل براى بعد از مرگش محروم نماند. مجموع اين امور موجب شده است كه قانون وصيت در اسلام تشريع گردد
ادامه مطلب
آیات وصیت در قرآن

آیات وصیت در قرآن

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
بحث وصيت يكى ديگر از مباحث معروف در فقه اسلامى است كه بر مبناى مالكيت خصوصى استوار است و يكى از ادله قطعى مالكيت خصوصى مىباشد.
ادامه مطلب