صله رحم از دیدگاه اهل البیت (ع)

احادیث صله رحم:‌آثار صله رحم

احادیث صله رحم:‌آثار صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
امام صادق عليه السلام مى‏فرمايد:صله ارحام اخلاق را نيكو، شخص را با گذشت، نفس را پاكيزه، رزق را زياد و اجل را به تأخير مى‏اندازد.
ادامه مطلب
احادیث صله رحم:‌آثار صله رحم

احادیث صله رحم:‌آثار صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
امام باقر علیه السلام :‌صله ارحام، اعمال را پاك مى ‏كند، اموال را زياد مى‏نمايد، بلا را دفع مى‏كند،
ادامه مطلب
احادیث صله رحم :‌ نکوهش قطع صله رحم

احادیث صله رحم :‌ نکوهش قطع صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:چون گناه قطع رحم به ميان آيد اموال در دست اشرار قرار خواهد گرفت.
ادامه مطلب
احادیث صله رحم:‌ اهمیت صله رحم

احادیث صله رحم:‌ اهمیت صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: در دنيا صله رحم كنيد گرچه به يك سلام باشد.
ادامه مطلب
احادیث صله رحم :‌ اهمیت صله رحم

احادیث صله رحم :‌ اهمیت صله رحم

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
امير المؤمنين عليه السلام مى;فرمايد:اقوامت را گرامى بدار، زيرا آنان براى تو بالى هستند كه به وسيله آن طيران مىكنى، و ريشه اى هستند
ادامه مطلب