صله رحم از دیدگاه قرآن

کدام آیات درباره صله رحم سخن گفته اند؟

کدام آیات درباره صله رحم سخن گفته اند؟

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
صله رحم را در دو آیه 1 سوره نسا و 21 سوره رعد مورد بررسی قرار می دهیم در دو آیه ایی که در آیه اول انسان را به صله رحم دعوت می کند و در آیه دوم در مورد نکوهش قطع صله رحم سخن می گوید
ادامه مطلب
صله رحم در قرآن

صله رحم در قرآن

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
از كارهاى بسیار نیك و اعمال پسندیده كه حضرت حق و انبیاء و امامان نسبت به آن اصرار ورزیده اند صله رحم است. اسلام نسبت به صله رحم و كمك و حمایت و محبت نسبت به خویشاوندان اهمیت فوق العاده اى قائل شده است و قطع رحم و بریدن رابطه از خویشان و بستگان را شدیدا نهى كرده است.
ادامه مطلب
اهمیت صله رحم در قرآن و روایات

اهمیت صله رحم در قرآن و روایات

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
قرآن مجيد در بيست و سه مورد به اهل ايمان و ساير مردم سفارش اقوام و ذوىالقربى را نموده، و اين همه تأكيد تحت اين عنوان كه با مال و ارث و اداى حقوق نسبت به آنان از آنان رعايت كنيد، دليل بر اهميّت صله رحم در پيشگاه حضرت حق است.
ادامه مطلب
صله رحم در قرآن

صله رحم در قرآن

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
قرآن مجيد به صله رحم سفارش مى‏كند، و آن را عمل صاحبان خرد مى‏داند، و قطع با رحم را به عنوان فسق و قاطع را فاسق مى‏شمارد.
در سوره مباركه نساء حكم مى‏كند تقواى الهى را نسبت به خداوند و ارحام مراعات كنيد، خيلى عجيب است كه ارحام را پس از خود ذكر فرموده است:
ادامه مطلب