مقالات

خمس در اصطلاح فقها

خمس در اصطلاح فقها

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
خمس از نظر فقها و صاحبنظران یکی از فرایضی است که خداوند متعال آن را واجب کرده است . خمس از نظر فقها به یک پنجم مال تعلق می گیرد
ادامه مطلب