مفهوم صله رحم

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
مفهوم صله رحم

تعریف لغوی صله رحم:

صله ­رحم از دو واژه صله و رحم تشکیل شده است که معنای لغوی صله از ماده "وصل" به معنای پیوستن بوده و پیوند کردن دو چیز را می­ گویند(1).معنای لغوی رحم، زهدان به معنی جای کودک در شکم مادر را گویند(2)
 

تعریف اصطلاحی صله رحم:

واژه رحم، در صله رحم استعاره برای قرابت و خویشاوندی است. چرا که آنها از یک رحم متولد شده ­اند و مراد از رحم یعنی نسبت شناخته شده بین آن دو وجود داشته باشد هرچند نسبت دوری با هم داشته باشند.(3) معنای اصطلاحی صله رحم، اتحاد خویشاوندان و اقوام و دیدار خویشاوندان است.(4)

 

1. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373 ش، چاپ اول، ج7، ص10519
2 . همان، ج14، ص20572
3 . نمازی، علی؛ مستدرک سفینۀ البحار، موسسه نشر اسلامی، 1419ه ق، ج4، ص112
4 . دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373ه ش، چاپ اول، ج7، ص