سوالات انفاق:‌ آیا کسی با انفاق خود را به ورطه نابودی می اندازد؟

۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 0
  • سوالات پیرامون انفاق
     آية 195 سورة بقره مي‌فرمايد: "انفاق كنيد و خويشتن را با دستان خويش به ورطة نابودي ميندازيد و نيكويي را پيشه كنيد، چرا كه خداوند متعال نيكو پيشگان را دوست مي‌دارد" چه مناسبتي ميان انفاق و لا تلقوا هست‌؟ مگر كسي با انفاق خود را به ورطة نابودي مي‌اندازد؟

با توجه به اين كه تمام تعبيرات قرآن كريم حساب شده است حتماً ميان دو جملة "وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيل‌ِ اللَّه‌" و "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُم‌ْ إِلَي التَّهْلُكَة‌" ارتباطي وجود دارد. به نظر مي‌رسد رابطه اين است كه اگر انفاق در مسير جهاد و راه خدا نكنيد، خود را با دست خويش به هلاكت افكنده‌ايد، چون اين آيه در ادامة آيات جهاد آمده است‌; بلكه مي‌توان مسأله را از اين فراتر برد و گفت‌: اين آيه در ادامة آيات جهاد آمده‌، ولي بيانگر يك حقيقت كلي و اجتماعي است و آن اين كه انفاق به طور كلي سبب نجات جامعه از مفاسد كشنده است‌; زيرا هنگامي كه انفاق به فراموشي سپرده شود و ثروت‌ها در دست گروهي معدود جمع گردد و در برابر آنان اكثريتي محروم و بينوا وجود داشته باشد، ديري نخواهد گذشت كه انفجار عظيمي در جامعه به وجود آيد، كه در آتش آن جان و اموال ثروتمندان هم خواهد سوخت و از اين جا رابطة انفاق و پيشگيري از هلاكت روشن مي‌شود.
به بيان ديگر، خودداري از انفاق در راه خدا هم سبب مرگ روح انساني به خاطر بخل خواهد شد و هم مرگ جامعه به خاطر عجز و ناتواني‌، مخصوصاً در نظامي هم چون نظام اسلامي كه بر نيكوكاري بنا شده است‌.
منبع:
ر.ك‌: تفسير الميزان‌، علامه طباطبايي‌;، ج 2، ص 64، دفتر انتشارات اسلامي / تفسير نمونه‌، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران‌، ج 2، ص 37ـ38، دارالكتب الاسلامية‌.