راز ماندگاری

درک لحظه ها

بنای عمر انسان برپایه لحظات است، لحظاتی که گذشته، حال وآینده را می سازد، و با ایجاد رابطه معنادار بین آنها فرآیند زندگی شکل می گیرد. زندگی ای که آغازش از رحم مادر وسپس دنیای ماده و امتدادش به بی نهایت می رسد.سرنوشت انسان در آن بی نهایت به نحوه زیستن او در این دنیا بستگی دارد. فرصت ها وامکاناتی که به لطف پروردگار هستی در این دنیای فانی موجود است.(1) [شیء ناشناخته] ولحظاتی که زمان را تولید می کنند، ابزاری هستند که به واسطه آنها سعادت یا شقاوت در ابدیت رقم می خورد. به این ترتیب انسانها صاحب زمان هستند و با درایت و عقل خدادادی می توانند به گونه ای لحظات عمر خود را مدیریت نمایند که موجب حسرت آنان در آخرت نگردد.

ادامه مطلب ...

  • (1). وسخر لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعا منه »; «و آنچه در آسمانها و زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخت جاثیه/13

اخبار

كيفر آنكه زكات مال ندهد

1- محمّد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السّلام راجع بكلام خدا كه ميفرمايد سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (آنچه بدان بخل ميورزند در قيامت طوق گردنشان خواهد شد) سؤال كردم، فرمود: هيچ بنده‏اى نيست كه زكات مال نپردازد هر چند اندك باشد جز اينكه آن زكات را خداوند بصورت اژدهائى از آتش در قيامت طوق گردنش سازد و آن حيوان او را بگزد و گوشت او را بخورد تا خداوند از حساب (مردم) فارغ شود، و اين معنى كلام خداوند است كه...