کتاب اسلام و کمکهای مردمی ( مطالعه کتاب)

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0 کتابخانه تخصصی
اطلاعات کتاب
نویسنده:  جواهر السلطان، فرازمند
موضوعات:  انفاق
سال انتشار: 1382/10/07
زبان: فارسی
در این کتاب با استناد به آیات قرآنی موضوع انفاق و کمک های مردمی را مورد بررسی قرار داده است.عناوین بخش های کتاب عبارتند از: اهمیت انفاق در اسلام، شرایط انفاق ارزشمند، به چه کسانی انفاق کنیم، موانع قبول انفاق، انفاقهای ریایی، و ده شرط لازم برای انفاق ارزشمند