معرفی کتاب فقه العترة في زكاة الفطرة

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0 کتابخانه تخصصی

مؤلف‌

آيت الله سيد ابوالقاسم موسوى خويى ره( م 1413 قمرى)

 درباره كتاب‌

اين كتاب تقريرات درس خارج فقه مرحوم آيت الله خويى است كه توسط شهيد سيد محمد تقى حسينى جلالى تحرير شده است. محور اين دروس، مباحث زكات فطره از كتاب عروه بوده است.
عناوين عمده‌ى بحث عبارت‌اند از: مباحث كلى مربوط به زكات فطره، شرايط وجوب آن، افرادى كه بايد از طرف آن‌ها فطريه پرداخت كرد، جنس زكات فطره، زمان پرداخت زكات فطره و مصارف آن.
جلسات اين دروس در سال 1397 برگزار شده و تحقيق آن توسط بيت آيت الله خويى در سال 1398 به انجام رسيده است. در اين برنامه از چاپ دوم كتاب كه در سال 1416 در چاپخانه‌ى نمونه‌ى قم انجام شده استفاده شده است.

منابع: 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، نرم افزار جامع فقه اهل البیت (نسخه2)، بخش اطلاعات جانبی (کتابشناسی).