معرفی منابع درباره زکات

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0 کتابخانه تخصصی
زکات، یکی از واجبات دین مبین اسلام است؛ با این حال، در میان کتابها و پژوهشهای دینی انجام شده، این موضوع سهم ناچیزی را داراست، در حالی که با نگاهی دقیق به نظام مالی دین اسلام می توان به اهمیت و جایگاه ویژه زکات و نقش آن در فقر زدایی، رشد، تعالی و پاکیزگی باطنی جامعه پی برد.

از این رو، گسترش و فزونی هر چه بیش تر پژوهشها در موضوع زکات، بسیار ضروری به نظر می رسد؛ زیرا ره آورد مهم آن افزایش هر چه بیش تر زکات دهندگان و نقش آفرینی زکات در جامعه امروزی است.
نظر به این که جامعیت، اتقان و سودمندی هر پژوهشی در گرو کتاب شناسی و منبع یابی جامع موضوع آن پژوهش است، ارائه کتاب شناسی زکات ضروری می نماید.
این نوشتار، کتاب شناسی تقریبا جامعی در موضوع زکات است که بخش اعظم مهم ترین کتابهای نوشته شده در موضوع زکات را در بر دارد. درباره این نوشتار، نکاتی چند قابل ذکر است:

1 ـ در اغلب پژوهشهای دینی، منابع مورد استفاده عبارتند از: قرآن کریم، نهج البلاغه، کتب تفسیر، جوامع روایی، کتب تاریخی، کتب فقهی، کتب اخلاقی و کتب کلامی و اعتقادی.
نظر به این که موضوع زکات یک موضوع کاملاً دینی است در این کتاب شناسی از این منابع غفلت نشده است. از این رو، آیات زکات، بخشهایی از نهج البلاغه که در موضوع زکات است، سه تفسیر مشهور (المیزان، نمونه، تسنیم)، مهم ترین کتب روایی شیعه (کتب اربعه، بحارالانوار، وسائل الشیعه، مستدرک الوسائل، جامع احادیث الشیعه و...)، مهم ترین کتابهای فقهی و اخلاقی که در موضوع زکات سخن گفته اند در این پژوهش مورد توجه بوده و ذکر شده است.

2 ـ چنان که ذکر شد از میان تفاسیر تنها به سه تفسیر مشهور اکتفا شده و فهرست موضوعات مربوط به زکات در آنها بیان شده است؛ اما پژوهشگران ارجمند، برای تفصیل بیش تر می توانند به کتابهای دیگر تفسیری، ذیل آیات زکات مراجعه کنند.

3 ـ کتابخانه ها و منابعی که مرجع این کتاب شناسی بوده اند عبارتند از:
کتابخانه آستان قدس رضوی؛
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قدس سره ؛
کتابخانه آیت الله گلپایگانی قدس سره ؛
کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام ؛
کتابخانه مدرسه فیضیه؛
کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام ؛
کتابخانه مؤسسه امام صادق علیه السلام ؛
کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی؛
کتابخانه تخصّصی دارالحدیث (قم)؛
کتابخانه جامعة الزهرا علیهاالسلام ؛
مؤسسه خانه کتاب؛
کتابخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

 نرم افزار معجم فقهی.

این کتاب شناسی در سه بخش کلی بدین شرح تقدیم می گردد:
بخش اول: قرآن کریم، نهج البلاغه، سه تفسیر مشهور (المیزان، نمونه، تسنیم).
بخش دوم: کتابهایی که عنوان و موضوع اصلی آنها «زکات» است.
بخش سوم: کتابهایی که موضوع زکات در آنها به تَبَع موضوع اصلی کتاب، مطرح شده است.

 بخش اول: قرآن کریم، نهج البلاغه، تفاسیر
1 ـ در قرآن کریم واژه زکات در 32 آیه ذکر شده است که عبارتند از:
سوره بقره، آیات 43، 83، 110، 177، 277 ؛ سوره نساء، آیات 77، 162 ؛ سوره مائده، آیات 12 و 55 ؛ سوره اعراف، آیه 156 ؛ سوره توبه، آیات 5، 11، 18، 71 ؛ سوره کهف، آیه 81 ؛ سوره مریم، آیات 13، 31، 55 ؛ سوره انبیاء، آیه 73 ؛ سوره حج، آیات 41 و 78 ؛ سوره مؤمنون، آیه 4 ؛ سوره نور، آیات 37 و 56 ؛ سوره نمل، آیه 3 ؛ سوره روم، آیه 39 ؛ سوره لقمان، آیه 4 ؛ سوره احزاب، آیه 33 ؛ سوره فصلت، آیه 7 ؛ سوره مجادله، آیه 13 ؛ سوره مزمل، آیه 20 ؛ سوره بیّنه، آیه 5.
از آنجا که در بعضی آیات قرآن از زکات به صدقه تعبیر شده آیات مربوط به واژه صدقه را نیز ذکر می کنیم: سوره بقره، آیات 263، 264، 271، 276 ؛ سوره نساء، آیه 114؛ سوره توبه، آیات 103، 58، 60، 79، 104 ؛ سوره مجادله، آیه 12 و 13.
2 ـ نهج البلاغه؛ در نهج البلاغه موضوع زکات و صدقه (زکات مستحبی) بدین شرح مطرح شده است:
ـ ارزش زکات: خطبه 110، بند دوم و خطبه 199.
ـ اهمیت زکات: خطبه 199.
ـ اهمیت زکات در اسلام: خطبه 199، بند هفتم.
ـ آزاد گذاشتن مردم برای پرداخت زکات: نامه 25، بند چهار و پنج.
ـ تقسیم زکات را به عهده مردم واگذار: نامه 25، بند پنج و هشت.
ـ حرکت معنوی مأموران جمع آوری زکات: نامه 25، بند 1 ـ 5.
ـ ره آورد زکات: حکمت 146.
ـ ارزش دعا، صدقه و زکات: حکمت 146.
ـ ره آرود شوم پرداخت زکات بدون شرایط: خطبه 199، بند 8.
ـ زکات قدرت: حکمت 52.
ـ تلازم زکات و نماز: خطبه 190.
ـ شرایط پرداخت زکات: خطبه 199، بند 7.
ـ فلسفه و ره آورد زکات: خطبه 199، بند 7 ـ 9.
ـ ارزش صدقه: حکمت 7 ؛ حکمت 137 ؛ خطبه 110، بند 3 و 4.
ـ ارزش صدقه و انفاق: حکمت 258.
ـ ره آورد صدقه: حکمت 137.
ـ صدقه و توانگری: حکمت 258.
3 ـ تفاسیر ؛ در این بخش از میان تفاسیر به فهرست مطالب مربوط به زکات در سه تفسیر المیزان، نمونه و تسنیم اشاره می کنیم:

الف ـ تفسیر المیزان1
ـ معنای زکات در صدر اسلام: ج 6، ص 10 (مائده، 55 و 56).
ـ موارد مصرف زکات: ج 9، ص 310 (توبه، 49 ـ 63).
ـ کسانی که در تقسیم زکات به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعتراض کردند: ج 9 ،ص 319 (توبه، 49 ـ 63).
ـ روایاتی درباره تقسیم زکات: ج 9، ص 320 (توبه، 49 ـ 63).
ـ حال منافقین که از پرداخت زکات سرپیچی می کردند: ج 9، ص 449 (توبه، 75 ـ 80).
ـ امر به اخذ زکات از اموال مردم: ج 9، ص 377 (توبه، 97 ـ 106).
ـ روایاتی در مورد زکات: ج 9، ص 384 (توبه، 97 ـ 106).
ـ گفتاری پیرامون زکات و سایر صدقات: ج 9، ص 386 (توبه، 97 ـ 106).
ـ روایتی درباره مشمولان دریافت صدقه و زکات: ج 9، ص 501.
ـ سه روایت در بیان «مؤلفة قلوبهم»: ج 9، ص 501.
ـ دو روایت در بیان «و فی الرقاب»: ج 9، ص 501.
ـ بحثی علمی درباره زکات و سایر صدقات: ج 9، ص 610.
ـ بیان تشریع زکات و موارد مصرف آن: ج 9، ص 486.
ب ـ تفسیر نمونه
ـ در چه زمانی زکات واجب شد؟ ج 8، ص 9.
ـ نظریه دیگری درباره زمان تشریع زکات: ج 14، ص 191.
ـ نظریه دیگری در زمان تشریع زکات: ج 25، ص 198.
ـ نقش زکات در اسلام: ج 8، ص 10.
ـ اهمیت فوق العاده زکات در اسلام: ج 20، ص 218.
ـ زکات عامل پاکی فرد و جامعه: ج 8، ص 117.
ـ زکات در نظر امام علی7برای حفظ اموال است: ج 2، ص 22.
ـ مجازات کسانی که زکات نمی دهند در سخن امام باقر علیه السلام : ج 3، ص 191.
ـ کسی که قیراطی از زکات را ندهد نه مؤمن است، نه مسلمان: ج 14، ص 313.
ـ ندادن زکات موجب کفر است: ج 20، ص 217.
ـ منظور از «ماعون» زکات است: ج 27، ص 362.
ـ اداء زکات یکی از اصول نیکیهاست: ج 1، ص 599.
ـ اداء زکات در روایات اسلامی: ج 8، ص 11.
ـ اداء زکات در روایات اسلامی: ج 24، ص 210.
ـ پرداخت زکات یکی از صفات مؤمنان: ج 8، ص 37.
ـ پرداخت زکات یکی از صفات مؤمنان: ج 14، ص 196.
ـ پرداخت زکات یکی از صفات مؤمنان: ج 15، ص 396.
ـ ادای زکات یکی از اوصاف نیکوکاران: ج 17، ص 11.
ـ زکات و مصرف آن: ج 8، ص 13.
ـ آیا لازم است زکات به هشت قسمت تقسیم شود؟ ج 8، ص 7.
ـ «المؤلفة قلوبهم» چه اشخاصی هستند؟ ج 8، ص 9.
ـ نکته ای راجع به آیه زکات (توبه، 60): ج 8، ص 12.
ـ رئیس حکومت اسلامی می تواند زکات را از مردم بگیرد؟ ج 8، ص 120.
ـ سزاوار است متصدیان بیت المال زکات دهندگان را دعا کنند: ج 8، ص 120.
ـ زکات فطره: ج 26، ص 402. 

ج ـ تفسیر تسنیم2
ـ دو نکته در پرداخت زکات: ص 117.
ـ مهم ترین هدف از دستور زکات: ص 123.
ـ اهمیت زکات: ص 128.
ـ راز تشریع زکات: ص 129.
ـ مصادیق زکات و حکم آن: ص 130. 
بخش دوم: کتابهایی که عنوان و موضوع اصلی آنها زکات است:
الف ـ کتب عربی
1 ـ الزکاة فی الشریعة الاسلامیة الغرّاء، جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق7، 1382 ه ش.
2 ـ الزکاة، الاسُس الشرعیه و الدّور الانمایی و التوازیعی، نعمت عبداللطیف مشهور، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدرسات و النشر و التوزیع، المعهد العاملی للفکر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413 ه ق، 1993 م.
3 ـ الزکاة و فلسفتها و احکامها، علی محمد العماری، مطبعة رابطة العالم الاسلامی، مکة المکرمة، 1402 ه ق.
4 ـ الزکاة و انعکاسها فی المجالین الاقتصادی و الاجتماعی، منشورات کلیة الاداب و العلوم الانسانیه، الطبعة الاولی، 1414 ه ق، 1994 م.
5 ـ الزکاة عبادة مالیة و أداة اقتصادیة، احمد اسماعیل یحیی، القاهرة، دارالمعارف.
6 ـ الزکاة و التکافل الاجتماعی فی الاسلام، المجمع الملکی لبحوث الحضارة الاسلامیة، مؤسسة آل البیت:1415 ه ق، 1994 م.
7 ـ الزکاة ـ اربعة مجلدات ـ علی اصغر مروارید، بیروت، لبنان، مؤسسة فقه الشیعه، الطبعة الثانیة، 1422 ه ق، 2001 م.
8 ـ تبیانٌ فی زکاة الایمان، محمد حسین مخلوف، مصر، 1344 ه ق.
9 ـ التطبیق المعاصر للزکاة، شوقی اسماعیل شحاتة، دارالشروق، جدّة، 1397 ه ق.
10 ـ خلاصة احکام زکاة التجارة و الصناعة فی الفقه الاسلامی، یوسف قاسم، دارالنهضة العربیة، القاهرة، 1400 ه ق، 1980 م.
11 ـ زکاة الاموال و کیفیة أدائها فی الفقه الاسلامی، جمعه محمد ملکی، جامعة الازهر، دارالهدی، 1409 ه ق، 1989 م.
12 ـ فقه الزکاة المعاصر، محمود ابوالسعود، کویت، دارالقلم، الطبعة الثانیه،1412ه.
13 ـ فقه الزکاة، دراسة مقارنة لأحکامها و فلسفتها فی ضوء القرآن و السنة، یوسف القرضاوی، مؤسسه الرسالة، بیروت، 1401 ه ق، 1981 م.
14 ـ القطرة فی زکوة الفطرة، شیخ علی المحمدی المازندرانی، تقریر: سید عبد الله الطاهری الشیرازی، نجف، مطبعة القضاء، جمادی الاولی 1380 ه ق.
15 ـ کتاب الزکاة، شیخ مرتضی الانصاری، چاپ اول، شوال 1415 ه ق.
16 ـ کتاب الزکاة، شیخ حسین زنجانی، قم، چاپخانه اسلام، 1349 ه ش.
17 ـ کتاب الزکاة ـ اربعة مجلدات ـ الشیخ حسینعلی منتظری، قم، المرکز العالمی للدرسات الاسلامیة، الطبعة الثانیة، محرم 1409 ه ق.
18 ـ محاسبة الزکاة مفهوما و نظاما و تطبیقا، حسین شحاتة، الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیة، القاهرة.
19 ـ محاسبة زکاة المال علما و عملاً، شوقی اسماعیل شحاتة، مکتبة الانجلو المصریه، القاهرة، 1970 م.
20 ـ محاضرات فی فقه الامامیه، کتاب الزکاة، سید محمد هادی میلانی، خراسان، انتشارات دانشگاهی فردوسی. 
ب ـ کتب فارسی
21 ـ احکام زکات و خمس به ضمیمه روش محاسبه خمس طبق نظر هشت تن از مراجع تقلید، علی اصغر ظهیری، قم، دارالقلم، 1378 ه ق.
22 ـ احکام زکات، گروه تحقیق و تدوین کمیته فرهنگی نهضت اسلامی...، قم، عصمت، 1378 ه ش.
23 ـ اسرار احکام زکات از دیدگاه قرآن و روایات معصومین، جواد صادقی، تهران، نشر فاخر، 1381 ه ش.
24 ـ الفقه الاسلامی، احکام زکات و فقه صدقات، محمد تقی مدرسی، ترجمه سرور دانش، تهران، نشر محبان الحسین7، 1381 ه ش.
25 ـ چهل حدیث خمس و زکات، علی حسن زاده و محمود شریفی، قم، نشر معروف، 1377 ه ش.
26 ـ چهل حدیث در اهمیت زکات، محمد محمدی اشتهاردی، تهران، نشر مطهر، 1375 ه ش.
27 ـ دو گفتار در نماز و زکات، تهران، ستاد اقامه نماز و احیای زکات، ستاد اقامه نماز استان مرکزی، 1380 ه ش.
28 ـ راز تلازم نماز و زکات در قرآن، رضا میر ابوالقاسمی بهابادی، یزد، نشر براثا، 1381 ه ش.
29 ـ زکات، محسن قرائتی، تهران، ستاد اقامه نماز و احیای زکات، 1381 ه ش.
30 ـ زکات در آیینه وحی، غلامعلی نعیم آبادی، قم، کیش مهر، 1380 ه ش.
31 ـ زکات در اسلام، اکبر دهقان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دفتر نشر اسلامی، 1378 ه ش.
32 ـ زکات در اسلام (فقهی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی)، احمد محسنی گرگانی، قم، پیام مهدی، 1377 ه ش.
33 ـ زکات در اندیشه ها، مجتبی کلباسی، تهران، ستاد اقامه نماز و احیای زکات، 1381 ه ش.
34 ـ زکات دومین زیربنای اقتصادی اسلام، حسین موسوی راد لاهیجی، قم، نشر امام شناسی و آثار الحجة، 1379 ه ش.
35 ـ زکات رمز همبستگیهای اجتماعی و عامل پیشرفت اسلام، جعفر شیخ الاسلامی، تهران، نشر اسلامی، 1375 ه ش.
36 ـ زکات سرمایه فقر زدایی، هدایت الله طالقانی، تهران، نشر مؤسسه توسعه روستایی ایران، 1379 ه ش.
37 ـ زکات مایه ثبوت دین و عزت مؤمنین، مباحث تفسیری سید محمد ضیاء آبادی، تهران، بهاران، 1381 ه ش.
38 ـ سخنی درباره زکات، هاشم رسولی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.
39 ـ فلسفه و ارکان و شرایط نماز و روزه و زکات، محمد شیخ الاسلام، انتشارات کردستان، 1377 ه ش.
بخش دوم: کتابهایی که موضوع زکات، به نوعی در آنها مطرح شده است:
الف ـ کتب عربی:
40 ـ الحدائق الناظرة فی الاحکام العترة الطاهرة، یوسف البحرانی، ج 12، کتاب الزکوة، قم، نشر اسلامی.
41 ـ العروة الوثقی، سید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، ج 5، کتاب الزکاة، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
42 ـ الاسلام و الاقتصاد، سلسلة مذاهب و شخصیات، احمد الشرباصی، القاهرة، 1963 م.
43 ـ الخراج و النظم المالیة العامة للدولة الاسلامیة، محمد ضیاء الدین الرئیس، دار الانتصار، القاهره، 1977 م.
44 ـ الاقتصاد الاسلامی مقوماته و منهاجه، ابراهیم دسوقی أباطة، مطبوعات الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیة، القاهرة، 1393 ه ق ـ 1973 م.
45 ـ اقتصادنا، محمد باقر الصدر، دارالکتب اللبنانی و دارالکتاب المصری، بیروت و القاهره، 1398 ه ق ـ 1977 م.
46 ـ الاقتصاد فی ضوء الشریعة الاسلامیة، محمود محمد بابللی، دارالکتاب اللبنانی، بیروت، 1980 م.
47 ـ المعجم الاقتصادی، احمد الشرباصی، دارالجلیل، 1401 ه ق ـ 1981 م.
48 ـ انوار المجالس، ج 1 و 2، ملا محمد حسین ارجستانی، تهران، کتابفروشی اسلامیة، 1379 ه ق، ص 172 ـ 204، خمس و زکات.
49 ـ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الشیخ الطوسی، المجلد الثانی، کتاب الزکاة، تحقیق: العلامة الشیخ محمد جواد الفقیه، بیروت، دارالأضواء، الطبعة الثانیة، 1413 ه ق ـ 1992 م.
50 ـ الفروع من الکافی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرّازی، المجلد الثالث، کتاب الزکوة، تحقیق: الاستاد علی اکبر الغفاری، بیروت، دار صعب و دارالتعارف، الطبعة الثالثة، 1401 ه ق.
51 ـ الحیاة، محمد رضا الحکیمی، محمد الحکیمی، علی الحکیمی، الجزءالسادس، ص 227 ـ 275، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، الطبعة الاولی، 1410 ه ق ـ 1368ش.
52 ـ بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، الشیخ محمد باقر المجلسی، ج 93، کتاب الزکاة، بیروت، مؤسسه الوفاء، الطبعة الثانیة، 1403 ه ق ـ 1983 م.
53 ـ تحریر الوسیله، الامام الخمینی، المجلد الاول، کتاب الزکوة، ص 294 ـ 330، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، الطبعة الاولی، بهار 1379 ه ش ـ ربیع الاول 1421 ه ق.
54 ـ تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، الحسن الحر العاملی، ج 9، کتاب الزکوة، تحقیق: قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1372 ه ش.
55 ـ تذکرة الفضلاء، محمد حسن نخبة الفقهایی، مشهد، نشر چاپخانه خراسان، 1350 ه ش، ص 44 ـ 45، زکات شتر ؛ ص 46 ـ 72، زکات گوسفند.
56 ـ تعدیل المیزان فی المقادیر و الاوزان، سید علی مولانا، تبریز، نشر نیکنام، 1351 ه ش، ص 74 ـ 80 مقدار در زکات.
57 ـ تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج 5، کتاب الزکوة، مؤسسة آل البیت، الطبعة الاولی، 1414 ه ق.
58 ـ تهذیب الاحکام (فی شرح المقنعة)، ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی الشیخ الطوسی، المجلد الرابع، کتاب الزکاة، تحقیق الاستاد علی اکبر الغفاری، تهران، مکتبة الصدوق، الطبعة الاولی، 1376 ه ش ـ 1417 ه ق.
59 ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، الشیخ محمد حسن النجفی، تحقیق شیخ عباس قوچانی، ج 15، کتاب الزکاة، دارالکتب الاسلامیة، چاپ دوم، بهار 65 ش.
60 ـ جامع احادیث الشیعة، الحاج حسین الطباطبایی البروجردی، المجلد الثامن، کتاب الزکوة، قم، مطبعة مهر، 1397 ه ق.
61 ـ ریاض المسائل، الفقیه السید علی الطباطبایی، ج 5، کتاب الزکوة، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ اول، 1412 ه ق.
62 ـ رسالة سفینة النجاة، سید صدر الدین صدر، باختران، 1362 ه ق، ص 77 ـ 93، زکات و خمس و احکام آنها.
63 ـ رسالة منتخب الرسائل، سید محمد کاظم یزدی، باختران، نشر سید محمد کاظم یزدی، 1284 ه ش، ص 125 ـ 147، زکات و خمس و احکام آنها.
64 ـ رسالة نورالدین فی عمل الاحتیاط، علی بحرینی، باختران، نشر محمد جعفر سیرجانی، 1277 ه ش، ص 89 ـ 97، زکات و خمس.
65 ـ روضة الفریقین، ابوالرّجا المؤمل بن مسرور، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1359ه ش، ص 249 ـ 268، زکات و خمس.
66 ـ ریاض الناصحین، قاضی عبدالکریم، باختران، نشر مکتبة الحقیقة، 1367 ش، ص 114 ـ 122، وجوب زکات.
67 ـ سنن النبی، علامه سید محمدحسین طباطبایی، تهران، نشر اسلامیة، 1354ه ش، ص 305 ـ 315، صدقه و زکات و قرائت پیامبر.
68 ـ طریق المؤمنین، عباس علی وحیدی منفرد، قم، نشر علمیه، 1365 ه ش، ص 104 ـ 120، زکات و متعلقات آن.
69 ـ عرف الجاری، حسین بمانی، باختران، ص 62 ـ 78، مسائل زکات.
70 ـ علل الشرایع، ابوجعفر الصدوق محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه القمی، الجزء الثانی، ص 68، بیروت ـ لبنان، مؤسسه الاعلمی، الطبعة الاولی، 1408 ه ق.
71 ـ کشف الحق و دفع الباطل، محمد غروی گلپایگانی، باختران، مؤسسه دینیّه سنقر و کلیایی، 1369 ه ق، ص 107 ـ 118، حکمت حج و زکات و خمس و روزه.
72 ـ منهاج الشارعین، میر محمد عبدالحسیب، تهران، نشر ارمغان، 1402 ه ق، ص 225 ـ 237، فضیلت زکات و روزه.
73 ـ مصباح الشریعة أو مفتاح الحقیقه، منسوب به امام صادق، تهران، دانشگاه تهران، 1343 ه ش، ص 139 ـ 151، آداب زکات.
74 ـ مختصر نافع، محقق حلّی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1362 ه ش، ص 65 ـ 81، زکات.
75 ـ من لایحضره الفقیه، ابوجعفر الصدوق محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه القمی، الجزء الثانی، کتاب الزکاة، تحقیق العلامة الشیخ محمد جواد الفقیه، بیروت، دار الاضواء، الطبعة الثانیة، 1413 ه ق ـ 1992 م.
76 ـ مستدرک الوسائل، حاج میرزا حسین نوری الطبرسی، الجزء السابع، کتاب الزکوة، قم، مؤسسه آل البیت، الطبعة الاولی، 1407 ه ق.
77 ـ مصباح الفقیه، آقا رضا همدانی، ج 3، کتاب الزکوة، نشر مکتبة الصدر.
78 ـ مستند العروة الوثقی، محاضرات السید ابوالقاسم الخویی، مؤلف: مرتضی البروجردی، کتاب الزکوة، چاپ اول، قم، العلمیّه، جمادی الاخر 1413 ه ق.
79 ـ موسوعة الاقتصاد الاسلامی، محمد عبدالمنعم الجمال، دارالکتب الاسلامیة و دارالکتاب المصری، القاهرة، دارالکتاب اللبنانی، بیروت، 1400 ه ق ـ 1980 م.
80 - نفائس الفنون، شمس الدین محمد بن محمود آملی، ج 1، تهران، کتابفروشی اسلامیة، 1377 ه ق، ص 479 ـ 488، زکات و خمس.
81 ـ وسیلة النجاة، سید محمد حجت کوه کمره ای، قم، نشر سید محمد حجت کوه کمری، 1325 ه ش، ص 153 ـ 166، زکات.
82 ـ میزان الحکمة، محمد محمدی الرّی شهری، پنج جلدی مترجَم، ص 2182 ـ 2195. 

ب ـ کتب فارسی
83 ـ 28 گفتار، مسلم ملکوتی، تبریز، سازمان تبلیغات اسلامی، 1362 ه ش، ص 360 ـ 384، زکات.
84 ـ آشنایی با مسائل کلّی اسلام، ابراهیم امینی، قم، انصاریان، 1374 ه ش، ص357 ـ 371، زکات و خمس در اسلام.
85 ـ آیین رستگاری، ابراهیم کتابچیان، ج 2، تهران، کتابفروشی اسلامیة، 1317ش، ص 466 ـ 481، فقراء و خمس و زکات.
86 ـ اجتهاد در مقابل نص، سید عبدالحسین شرف الدین، قم، جامعه مدرسین، 1351 ه ش، ص 127 ـ 155، ابوبکر و زکات و مالک بن نویره.
87 ـ اجتهاد و زمان و مکان (2)، کنگره مبانی فقهی امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1374 ه ش، ص 301 ـ 306، زکات، قصر نماز و افطار روزه مسافر.
88 ـ احکام فقهی در سفرهای خارجی، محمد حسین فلاح زاده، قم، معروف، 1374 ه ش، ص 72 ـ 77، روزه و خمس و زکات در سفر خارج.
89 ـ احکام قرآن، محمد خزائلی، ج 1، تهران، جاویدان، 1353 ه ش، ص 432 ـ 455، احکام زکات در قرآن.
90 ـ اخلاق شُبّر، سید عبدالله شبّر، قم، روح، 1368 ه ش، ص 158 ـ 166، اسرار زکات.
91 ـ ادوار فقه، محمود شهابی، ج 2، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1336ش، ص 351 ـ 372، نماز کسوف، زکات، حکم ربا.
92 ـ ارزشها و ضد ارزشها در قرآن، ابوطالب تجلیل، قم، جامعه مدرسین، 1366ش، ص 252 ـ 279، زکات، سجده، ذکر.
93 ـ اسرار الحکم، ملا هادی سبزواری، تهران، نشر مولی، 1361 ه ش، ص 516 ـ 538، زکات و اسرار آن.
94 ـ اسرار عبادات، عبدالله جوادی آملی، تهران، الزهراء، 1374 ه ش، ص 57 ـ 60، پرداخت زکات هر نعمت.
95 ـ اسلام در قلب اجتماع، سید علی محقق، قم، طباطبایی، 1342 ه ش، ص 57 ـ 74، روابط مسلمین با هم، زکات.
96 ـ اسلام و بنیادهای اقتصادی، محمد غزالی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1347 ه ش، ص 138 ـ 149، زکات و مالیات در اسلام.
97 ـ اسلام و جهان امروز، محمد جعفر دادخواه، باختران، نشر عبدالرسول ولدان، ص 158 ـ 171، اسلام و زکات، دین و کمونیسم.
98 ـ اسلام و علم جدید، عبدالرزاق نوفل و دیگران، تهران، پدیده، 1348 ه ش، ص 349 ـ 373، زکات و علم روز.
99 ـ اسلام و مستمندان، میرزا مهدی بروجردی، باختران، چاپخانه علمیه، 1338ش، ص 343 ـ 359، زکات.
100 ـ اصول اعتقادی اسلام، علی دوانی، تهران، حقایق، ص 68 ـ 80، خمس، زکات.
101 - اصول حاکم بر روابط اقتصادی اسلام، جلال رفعتی (رفیع)، تهران، میلاد، 1357 ه ش، ص 57 ـ 62، زکات، صدقه، انفال.
102 ـ اصول و فروع دین و فلسفه احکام، محمد حسن سه چهاری، اراک، نشر کتابفروشی ثقفی، 1360 ه ش، ص 40 ـ 98، زکات، حج، جهاد.
103 ـ اقبال جاویدان، پیرامون روان درمانی، سید ابراهیم سجادی، باختران، نشر چاپخانه علمی، 1356 ه ش، بخل، اسراف، زکات و خمس، انفاق.
104 ـ اقتصاد اسلامی در مقایسه با سرمایه داری، سید عبدالرشید صهبا، اراک، میثم، 1361 ه ش، ص 64 ـ 70، وقف، مالیات، زکات، خمس.
105 ـ اقتصاد در اسلام، سید جعفر غضبان، یزد، نشر سید جعفر غضبان، 1332ش، ص 46 ـ 49، زکات در اقتصاد اسلامی.
106 ـ النضید (شرح فارسی بر شرح اللمعة الدمشقیة)، حسن قاروبی تبریزی، ج 4، قم، نشر کتابفروشی داوری، 1408 ه ق، ص 4 ـ 9، شرایط واجب شدن زکات ؛ ص 9 ـ 13، اموالی که زکات آنها واجب و مستحب است ؛ ص 26 ـ 42، زکات گاو و گوسفند و شتر ؛ ص 14 ـ 25، شرایط مال در زکات ؛ ص 43 ـ 48، زکات اولاد انعام ؛ ص 60 ـ 67، نصاب طلا و نقره در زکات ؛ ص 68 ـ 89، نصاب زکات غلات ؛ ص 90 ـ 94، شرایط زکاتِ مستحب ؛ ص 94 ـ 95، مقدار زکات مال التجاره ؛ ص 95 ـ 104، احکام زکات واجب ؛ ص 105 ـ 149، افراد مستحق زکات ؛ ص 109 ـ 118، فقرا و مساکین و زکات ؛ ص 119 ـ 121، زکات و عاملین بر آن ؛ ص 121 ـ 129، مؤلفة القلوب و بندگان و زکات ؛ ص 130 ـ 144، بدهکاران و افراد فی سبیل الله و زکات ؛ ص 144 ـ 157، شرایط مستحقین زکات ؛ ص 167 ـ 178، مستحبات زکات ؛ ص 179 ـ 186، شرایط وجوب زکات فطره ؛ ص 186 ـ 190، مقدار و جنس زکات ؛ ص 193 ـ 200، مصرف زکات فطره و مستحبات آن.
107 ـ اندرزهای حکیمانه علی علیه السلام در بستر شهادت، سید مصطفی برقعی، قم، 1398 ه ق، ص 244 ـ 247، اثر منع زکات و احسان.
108 ـ انسان خداگونه ای در تبعید، گروهی از نویسندگان، قم، نشر تشیع، 1357ش، ص 95 ـ 136، انفال و زکات.
109 ـ انیس الاعلام فی نصرة الاسلام، محمد صادق فخر الاسلام، ج 3، تهران، نشر مرتضوی، 1355 ه ش، ص 71 ـ 102، زکات، روزه، حج، جهاد.
110 ـ این است نقش عبادات، شهید سید محمد باقر صدر و دیگران، قم، نشر حجت، ص 45 ـ 62، زکات.
111 ـ بحثی درباره مسائل اقتصادی اسلام، علی هیربد، قم، نشر هیربد، 1352 ش، ص 37 ـ 78، تشریع زکات ؛ ص 70 ـ 78، تشریع زکات از نظر رازی و فرید وجدی ؛ ص 78، 82، حجاز قبل از اسلام و زکات ؛ ص 82 ـ 88، زکات و کراهت مسلمین ؛ ص 93 ـ 102، اجرای حکم زکات ؛ ص 113 ـ 119، اموال مشمول زکات ؛ ص 119 ـ 126، انفاق در قرآن و زکات ؛ ص 126 ـ 136، زکات و نظر فقهاء سلف ؛ ص 136 ـ 152، کیفیت تعیین نصاب زکات ؛ ص 157 ـ 178، دلیل عمومیت زکات بر هر چیز ؛ ص 181 ـ 261، مشکل اشیاء تسعة در زکات ؛ ص 261 ـ 267، علت اجماع بر انحصار زکات به تسعة ؛ ص 342 ـ 350، پول همیشه مشمول زکات است ؛ ص 368 ـ 375، حیوان سائمه و غیر سائمه زکات؛ ص 378 ـ 389، مصارف زکات ؛ ص 389 ـ 394، درآمد زکات و موارد مصرف آن ؛ ص 394 ـ 410، مراد از خمس معادن زکات است ؛ ص 410 ـ 417، عاقبت کسانی که زکات نمی دهند ؛ ص 436 ـ 444، مقایسه زکات با خمس ؛ ص 457 ـ 463، نصاب زکات و دولت اسلامی.
112 ـ بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ابوالقاسم اجتهادی، تهران، نشر سروش، 1363 ه ش، ص 291 ـ 339، خمس و زکات.
113 ـ تاریخ فقه جعفری، هاشم معروف الحسینی و دیگران، ج 1، تهران، نشر بدر، 1361 ه ش، ص 87 ـ 105، قرآن، زکات.
114 ـ ترجمه احیاء علوم الدین، ابوحامد محمد غزالی، ج 2، تهران، نشر بنیاد فرهنگ ایران، 1352 ه ش، ص 167 ـ 178، اسرار و انواع زکات ؛ ص 179 ـ 203، شروط زکات ؛ ص 204 ـ 214، مستحقین زکات.
115 ـ ترجمه جامع الاخبار، شیخ صدوق علی بن بابویه، تهران، کتابفروشی اسلامیة، 1388 ه ق، ص 86 ـ 98، فضل زکات و روزه و جهاد.
116 ـ توشه راه، مصطفی مشهور، تهران، احسان، 1371 ه ش، ص 123 ـ 135، زکات.
117 ـ تیره ترین گناهان، سید کاظم أرفع، تهران، نشر ابوالقاسمی، 1352 ه ش، ص 121 ـ 140، منع زکات، شهادت دروغ.
118 ـ جامع عباسی، شیخ بهایی، تهران، نشر دارالخلافه، 1327 ه ق، ص 67 ـ 71، زکات.
119 ـ جزمیت فلسفه حزبی، (نقدی بر کتاب اسلام در ایران)، ابوذر ورداسبی، ج 1، تهران، نشر قلم، 1357 ه ش، ص 199 ـ 208، جواب شبهات در زکات.
120 ـ جواهر العلوم، سید مهدی غضنفری، ج 1، باختران، نشر مهر، 1335 ه ش، ص 261 ـ 270، آیات خمس و زکات.
121 ـ حاکمیت در اسلام، سید محمد مهدی موسوی خلخالی، تهران، آفاق، 1361 ه ش، ص 517 ـ 523، ولایت «فقیه» بر ممتنع از پرداخت زکات.
122 ـ حقایق، ملامحسن فیض کاشانی، ج 1 و 2، تهران، نشر کتابخانه شمس، ص 501 ـ 520، زکات و اسرار آن.
123 ـ خاندان نبوت، محمد جواد مغنیه، تهران، نشر اردیبهشت، 1341 ه ش، ص 76 ـ 82، زکات، خمس.
124 ـ خلاصه مطالبی از دین اسلام، سید محمد باقر نجفی یزدی، ج 2، تهران، نشر سید محمد باقر نجفی یزدی، 1342 ه ش، ص 202 ـ 252، زکات، خمس و امر به معروف پیامبر اسلام.
125 ـ خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنّت، محمد تقی شریعتی، تهران، نشر حسینیه ارشاد، 1351 ه ش، ص 177 ـ 184، آیه زکات و توجه اسلام به حکومت.
126 ـ خمس، زکات، سید محمد شیرازی، مشهد، نشر چاپخانه فیروزبان، 1349ش، ص 40 ـ 43، زکات در قرآن و روایت ؛ ص 44 ـ 51، نپرداختن زکات و فقر ؛ ص 64 ـ 78، وصول زکات ؛ ص 78 ـ 99، زکات و مصارف آن.
127 ـ درآمدی بر اقتصاد اسلامی، مؤلف: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، نشر سمت، 1371، ه ش، ص 354 ـ 360، زکات و مالیات.
128 ـ در جستجوی راه از کلام امام (دفتر 1)، امام خمینی، تهران، نشر امیر کبیر، 1363 ه ش، ص 6 ـ 9، سخنان امام خمینی درباره فقر و زکات.
129 ـ درسهایی از اقتصاد اسلامی، محمد علی تسخیری، تهران، نشر سازمان تبلیغات، 1368 ه ش، ص 327 ـ 330، زکات و خمس در اسلام.
130 ـ درسهایی از اقتصاد اسلام، غلامرضا سلطانی، قم، دارالفکر، ص 105 ـ 126، خمس و زکات.
131 ـ در کشتزار اجتماع، محمود شلتوت، تهران، نشر انتشار، 1344 ه ش، ص 10ـ 24، ارزش زکات در اجتماع.
132 ـ راه تکامل، احمد امین و دیگران، ج 1، تهران، دارالکتب، ص 228 ـ 234، تأثیر زکات در تکامل روان ؛ ص 235 ـ 247، زکات پنهانی و واجب.
133 ـ راه ما، علی مشکینی و دیگران، قم، 1358 ه ش، ص 334 ـ 342، زکات و جهاد.
134 ـ راهنماییهای پیامبر اسلام، علی واعظی اراکی، تهران، نشر علامه، 1352ش، ص 79 ـ 112، زکات و خمس و روزه.
135 ـ رسائل فقهی، علامه محمد تقی جعفری، ج 1، تهران، نشر کرامت، 1377ش، ص 46 ـ 66، معنای زکات، انفاق در قرآن ؛ ص 66 ـ 72، عدم انحصار زکات در 9 مورد ؛ ص 72 ـ 74، حقوق ملحق به زکات.
136 ـ رساله در مسائل شرعیه، زین الدین خان کرمانی، تبریز، ص 272، 283، حکمت خمس و زکات.
137 ـ روزه درمان بیماریهای روح و جسم، سید حسین موسوی راد، باختران، جامعه مدرسین، 1364 ه ش، ص 249 ـ 255، حکمت زکات فطره و عید فطر.
138 ـ روزه و رمضان، علی نظری منفرد، قم، نشر هجرت، 1403 ه ق، ص 120 ـ 158، زکات فطره و عید فطر.
139 ـ زکات و خمس، سید محمد رضا مدرسی، قم، در راه حق، 1367 ه ش، ص 6 ـ 15، زکات در لغت ؛ ص 15 ـ 22، تشریع و اهمیت زکات ؛ ص 22 ـ 99، منابع زکات و مقدار آن ؛ ص 34 ـ 75، وابستگی زکات به نظر حاکم ؛ ص 75 ـ 95، نقدین و وجوب زکات؛ ص 95 ـ 97، تعلق زکات به 9 چیز ؛ ص 120 ـ 127، درآمد دولت و مصارف آن ؛ ص 128 ـ 134، پرداخت زکات ؛ ص 135 ـ 138، روش اخذ زکات ؛ ص 139 ـ 142، زکات مستحب و فطره ؛ ص 207 ـ 213، زکات و خمس ؛ ص 214 ـ 220، مقایسه خمس و زکات و مالیات.
140 ـ زن در آئینه جلال و جمال، عبدالله جوادی آملی، تهران، نشر رجاء، 1374ش، فرق زکات با ربا.
141 ـ زیربنای صلح جهانی، سید قطب و دیگران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1355 ه ش، ص 181 ـ 184، قانون زکات.
142 ـ سؤال و جواب، سید محمد کاظم طباطبایی، گیلان، نشر الحیدریه، 1298ش، ص 77 ـ 102، زکات و خمس.
143 ـ سیری در تعالیم اسلام، محمد شلتوت و دیگران، تهران، نشر الهام، 1355ش، ص 86 ـ 96، ارزش زکات در اجتماع.
144 ـ شرح اربعین حدیث، اسدالله موسوی، باختران، 1323 ه ش، ص 237 ـ 250 در مورد زکات.
145 ـ شرح خطبه حضرت فاطمه، احمد بن عبدالله (میرزا آقا)، تبریز، 1348ش، ص 223 ـ 244، زکات و روزه.
146 ـ شش رساله از رسائل مولی محمد طاهر قمی، محمد طاهر قمی، قم، نشر مصطفوی، 1338 ه ش، ص 129 ـ 141، زکات.
147 ـ ضرب شمشیر بر منکر خطبه غدیر، ذبیح الله محلاتی، تهران، نشر کتابفروشی اسلامیه، 1354 ه ش، ص 35 ـ 53، خمس و زکات.
148 ـ عدالت اجتماعی در اسلام، سید قطب و دیگران، تهران، نشر انتشار، 1352ش، ص 242 ـ 277، انفاق و زکات.
149 ـ عدالت اجتماعی مسائل اقتصادی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ج 3، تهران، نشر سازمان صنایع ملی ایران، ص 127 ـ 132، زکات.
150 ـ عرفان اسلامی، حسین انصاریان، ج 6، تهران، نشر دفتر تبلیغات، 1365ش، ص 255 ـ 285، آداب زکات، بخل مرضی خطرناک.
151 ـ عقاید و اعتقادات شیعه، محمد ولی شفیعی، تهران، نشر مصطفوی، 1349ش، ص 122 ـ 123، ثواب زکات.
152 ـ علم اخلاق اسلامی، ملا مهدی نراقی، ج 2، تهران، نشر حکمت، 1366 ه ش، ص 161 ـ 174، بذل، ایثار، سرّ زکات.
153 ـ علم و ایمان، گروهی از نویسندگان، ج 3، تهران، نشر الغدیر، 1359 ه ش، ص 167 ـ 185، زکات و تأثیر آن.
154 ـ فرهنگ آفتاب، عبدالمجید معادیخواه، ج 6، تهران، نشر ذره، 1372 ه ش، ص 79 ـ 297، فلسفه فرهنگی و سیاسی زکات در نهج البلاغه ؛ ص 79 ـ 297، محرومیت اهل بیت از زکات در نهج البلاغه.
155 ـ فقه تطبیقی، محمد جواد مغنیه، تهران، نشر دانشمند، 1366 ه ش، ص 130 ـ 144، زکات در مذاهب پنجگانه.
156 ـ فقیهان و زمان و مکان (5)، کنگره مبانی فقهی امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1374 ه ش، ص 63 ـ 100، خضاب کردن و زکات اسب.
157 ـ فقیهان و زمان و مکان، کنگره بررسی فقهی امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1374 ه ش، ص 62 ـ 69، موارد تعلق زکات.
158 ـ فلسفه احکام اسلام از نظر علوم امروز (جدید)، محمد جواد نجفی، تهران، نشر اسلامیه، 1399 ه ق، ص 142 ـ 150، فلسفه زکات و خمس.
159 ـ فلسفه احکام، سید فضل الله تهامی، قم، چاپ مهر، 1398 ه ق، ص 179 ـ 191، زکات.
160 ـ فلسفه اقتصاد اسلام، علامه سید محمد حسین طباطبایی، تهران، نشر عطایی، 1361 ه ش، ص 211 ـ 216، زکات.
161 ـ فلسفه روزه در اسلام، علی ارومیان، کرج، نشر مهرگان، 1351 ه ش، ص 308 ـ 318، نقش اجتماعی زکات و صدقه ؛ ص 318 ـ 341، موارد مصرف زکات و صدقه.
162 ـ کاشف الاستار (ترجمه جامع الاخبار)، شرف الدین خویدکی، تهران، نشر اسلامیه، 1157 ه ق، ص 86 ـ 95، فضیلت زکات و روزه و جهاد.
163 ـ کیفر کردار یا قانون مجازات، سید محمد تقی مقدم، ج 7، تهران، نشر اسلامیه، 1359 ه ش، ص 198 ـ 215، کیفر مانع زکات.
164 ـ گروه رستگاران یا فرقه ناجیه، سلطان الواعظین شیرازی، ج 1، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1384 ه ق، ص 144 ـ 152، امت و قتل مانعین زکات.
165 ـ مالکیت خصوصی در اسلام، محمد علی گرامی، قم، نشر روح، 1397 ه ق، ص 210 ـ 248، زکات، خمس، مالکیت اراضی خراجیه ؛ ص 202 ـ 296، کار و کسب و زکات و خمس.
166 ـ مالکیت عمومی، سید محمد خامنه ای، مشهد مقدس، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1367 ه ش، ص 102 ـ 110، مصارف زکات.
167 ـ مالیاتهای اسلامی، علی تهرانی، مشهد مقدس، کانون نشر کتاب، 1358 ش، ص 7 ـ 29، احکام زکات اموال و فرآورده ها ؛ ص 29 ـ 38، متصدی زکات ؛ ص 38 ـ 47، اصناف مصارف زکات ؛ ص 49 ـ 53، حکمت منع بنی هاشم از زکات ؛ ص 53 ـ 57، شرائط زکات دهنده و ذکر نصاب.
168 ـ مبادی اسلام و فلسفه احکام، سید ابوالاعلی مودودی، قم، دارالفکر، 1343ش، ص 136 ـ 143، زکات و حج.
169 ـ مجموعه مقالات، علامه سید محمد حسین طباطبایی، تهران، بنیاد فرهنگی امام رضا، 1360 ه ش، ص 29 ـ 40، ایمان، جهاد، زکات، نژاد.
170 ـ محرمات و کیفر آنها از نظر اسلام، مصطفی نورانی، نشر مکتب اهل بیت، 1369ش، ص 40 ـ 45، کیفر تأخیر حج و زکات.
171 ـ مدینه فاضله اسلام، سید حسین قزوینی، تهران، نشر روشنایی، 1308 ش، ص 95 ـ 102، فلسفه زکات در اسلام.
172 ـ مسائل مستحدثه (11)، کنگره بررسی مبانی فقهی امام، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1374 ه ش، ص 408 ـ 415، زکات و تاریخچه و هدف از تشریع آن ؛ ص 416 ـ 422، ادلّه اثبات عدم انحصار متعلقات زکات.
173 ـ معراج السعادة، ملا احمد نراقی، تهران، علمیه اسلامیه، 1348 ه ش، ص 309 ـ 316، طمع، بخل، جود، زکات، خمس.
174 ـ معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، محمد حکیمی، مشهد مقدس، نشر آستان قدس، 1370 ه ش، ص 164 ـ 166، مالیاتهای اسلامی (زکات) ؛ ص 167 ـ 174، زکات و حق معلوم ؛ ص 363 ـ 367، کنز و زکات، نظام طبقاتی.
175 ـ مغازی، تاریخ جنگهای پیامبر، محمد بن عمر واقدی، ج 3، تهران، نشر دانشگاهی، 1366 ه ش، ص 740 ـ 747، اعزام عاملین زکات به قبائل.
176 ـ مقدمه ای بر خدمات اجتماعی، محمد زاهدی اصل، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، 1370 ه ش، ص 189 ـ 195، تاریخچه و مفهوم و فلسفه و اهمیت زکات ؛ ص 196 ـ 199، کنز اموال و ظرف زکات.
177 ـ منابع فقه، محمد تقی جعفری، تهران، نشر نور، 1360 ه ش، ص 37 ـ 43، انحصار زکات در مورد نه گانه ؛ ص 44 ـ 52، پرداخت زکات یک وظیفه عمومی ؛ ص 88 ـ 92، زکات حق معلوم.
178 ـ منابع فقه و زمان و مکان (8)، کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1374 ه ش، ص 146 ـ 149، زمان و علاج تعارض اخبار زکات و فقه.
179 ـ منابع مالی دولت اسلامی، اسدالله بیات، تهران، نشر کیهان، 1365 ه ش، ص 1 ـ 8، زکات و حدود و مصارف ؛ ص 15 ـ 21، علل تشریع زکات ؛ ص 44 ـ 50، علل تشریع زکات ؛ ص 60 ـ 80، مصارف زکات و میزان آن.
180 ـ میراث الائمه از رسول الامة، محمد رضا أفضل، تهران، نشر ابوالقاسم بن محمد تقی، 1340 ه ش، ص 390 ـ 394، حرمت زکات بر آل محمد.
181 ـ نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، عبدالکریم عبداللهی، مشهد مقدس، کتابفروشی جعفری، 1352 ه ش، ص 134 ـ 144، زکات، خمس، ارث.
182 ـ نظام اقتصاد اسلامی، عبدالکریم بی آزار شیرازی، تهران، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1368 ه ش، ص 97 ـ 101، زکات و خمس و انفال در دولت پیامبر.
183 ـ نظام مالیاتی و بودجه، نویسنده: س. م. ز. مدرسی، قم، هجرت، 1363 ه ش، ص 28 ـ 47، زکات و فلسفه تشریع آن ؛ ص 48 ـ 64، منابع زکات.
184 ـ وجه دین، ناصر خسرو، تهران، نشر انجمن فلسفه ایران، 1397 ه ق، ص 206 ـ 249، فلسفه زکات و خمس.
185 ـ ویژگیهای مشرکین از دیدگاه اسلام، ناصر جهانشاه، تهران، امیر کبیر، 1364ش، ص 98 ـ 107، جبر اندیشی، ندادن زکات و مشرکین ؛ ص 104 ـ 111، معانی زکات.
186 ـ هفتاد گفتار، سید مصطفی سرابی خراسانی، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، 1337 ه ش، ص 570 ـ 581، زکات، نماز.
187 ـ همکاریهای اجتماعی، محمد ابوزهره، شرکت سهامی انتشار، 1344 ه ش، ص 191 ـ 229، زکات.
188 ـ توضیح المسائل مراجع (دوازده مرجع)، تهیه و تنظیم سید محمد حسن بن هاشمی خمینی، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378 ه ش، ص 114 ـ 119، شرایط واجب شدن زکات ؛ ص 119 ـ 133، زکات گندم و جو و خرما و کشمش ؛ ص 133 ـ 138، نصاب طلا و نقره ؛ ص 138 ـ 145، زکات شتر و گاو و گوسفند، نصاب شتر و گاو و گوسفند؛ ص 145 ـ 154، مصرف زکات ؛ ص 154 ـ 159، شرایط کسانی که مستحق زکاتند ؛ ص 159 ـ 172، نیت زکات، مسائل متفرقه زکات ؛ ص 172 ـ 188، زکات فطره، مصرف زکات فطره، مسائل متفرقه زکات فطره.
189 ـ فصلنامه فقه اهل بیت، «مسائل مستحدثه زکات»، آیت الله خامنه ای، س 3، ش 11 و 12، قم، 1376 ه ش.

نویسنده:پدید آورنده : محمد سهیل بهرام نسب 
1.بیست مجلد، عربی.
2.حضرت آیت الله جوادی آملی، تحقیق: احمد قدسی، نشر اسراء، چاپ اول، مرداد 1381 ه ش، ج

مجله فرهنگ جهاد ، زمستان 1383 و بهار 1384، شماره 38 و 39