احادیث خمس :‌مالی که حلال نیست

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
احادیث خمس :‌مالی که حلال نیست
امام باقر علیه السلام فرمود: 

«مَنْ اِشْتَری شَیْئاً مِنَ الخُمسِ لَمْ یَعذِرهُ اللهُ اِشْتَری ما لا یحّلُ لَهُ»
یعنی كسی كه چیزی از خمس (مالی كه خمس آن داده نشده) بخرد كه عذر الهی نداشته باشد چیزی خریده كه برای او (تصرف در آن) حلال نیست
وسائل، ج 6، ص 338، ح 5.