احادیث خمس:‌ ضرورت خمس

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
احادیث خمس:‌ ضرورت خمس

 ابوبصیر می گوید: به امام صادق ـ علیه السلام ـ عرض كردم كوچكترین چیزی كه بنده را داخل آتش می كند چیست؟ فرمود 
این است كه كسی یك درهم مال یتیم را بخورد و ما یتیم هستیم.»

وسائل، ج 6، ص 337، ح 1