ساخت مسکن و بازسازی بافت های فرسوده

۰۷ مهر ۱۳۹۹ 0
ساخت مسکن و بازسازی بافت های فرسوده
يكي از دغدغه هاي بشردر جوامع امروز دغدغه مسكن و سرپناه است. این که بخشی از مردم جامعه توان خرید یا ساخت مسکن را ندارند حقیقتی تلخ است که سامان دهی و رفع آن مستلزم زمان و تحقق شرایط خاصی است. معضل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد و دولت ها در هیچ نقطه ای از جهان از کمک و مشارکت افراد نیکوکار برای رفع این نیاز اجتماعی بی نیاز نبوده اند. در کشور ما نیکوکاری، انفاق و مشارکت در تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه از یک دهه گذشته تا حال شکل ملموسی به خود گرفته و قدم های مثبتی در این راه برداشته شده است.در این بخش سعی ما در معرفی موسسات وافراد خیری بوده که از طریق تامین مسکن نیازمندان در زمینه های مختلف ، به فکر ذخیره آخرت خود بوده و گام های موثری در این راه برداشته اند.
امید آن داریم که به یاری خداوند متعال و همت انسان های نیکوکار، روز به روز شاهد کاهش مشکلات مسکن مردم باشیم. شما هم می توانید...
 در صورت تمایل به معرفی افراد خیر در این زمینه ویا ارائه پیشنهاد وخاطره با ما تماس بگیرید.