هزینه درمان بیماران نیازمند

۰۷ مهر ۱۳۹۹ 0
هزینه درمان بیماران نیازمند
مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً...(مائده آیه 32)
مساعدتهاي بهداشتي و سالم­سازي محيط بشري از کمک به افراد بیمار و نیازمند جامعه آغاز می شود. برای رسیدن به یک جامعه سالم، افراد سالم  وخانواده سالم نیاز است.
جسم سالم، ابزار تكامل روح انسانی است. به منظور تأمین سلامت روح وروان افراد و ایجاد آرامش وروحیه نشاط واقعی، ارتقاء سطح بهداشت و درمان بیماری های جسمی ضروری بنظر می رسد.بی تردید کمک بی دریغ افراد خیر در حوزه در مان به ویژه در زمینه بيماری های صعب العلاج، برای قشر محروم جامعه گره  گشای بسیاری از مشکلات درمانی جامعه خواهد بود.
در این بخش به معرفی مراکز و مؤسساتی که در امر سلامت ودرمان فعال اند می پردازیم وبرای همه آنان از درگاه احدیت طلب خیر می نمائیم.
شما هم می توانید...
 در صورت تمایل به معرفی افراد خیر در این زمینه ویا ارائه پیشنهاد وخاطره با ما تماس بگیرید.