وظایف انفاق کننده

انفاق از منظر قرآن و روایات

انفاق از منظر قرآن و روایات

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
صدقه (خیریه داوطلبانه) یک عمل فضیلت در اسلام است. ... استقامت یک درخشش است و قرآن اثبات از طرف شما یا علیه شما است.
ادامه مطلب
انفاق و شرایط آن

انفاق و شرایط آن

۰۹ مرداد ۱۳۹۹ 0
انفاق از جمله اموری است که انجام دادن آن بایستی باید دارای شرایطی باشد و بدون آن شرایط نمی تواند صورت پذیرد.
ادامه مطلب