انفاق از نظر قرآن

انفاق از منظر قرآن و روایات

انفاق از منظر قرآن و روایات

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
صدقه (خیریه داوطلبانه) یک عمل فضیلت در اسلام است. ... استقامت یک درخشش است و قرآن اثبات از طرف شما یا علیه شما است.
ادامه مطلب
انواع انفاق در قرآن

انواع انفاق در قرآن

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
انفاق رابطی است بین انسان و خدای متعال و محیط پیرامونش از یک سو انسان در پی آن است تا رابطه خود را با خدای متعالش قوی تر کند و از سوی دیگر خواهان محیطی است که در آن کمبودها و کاستی ها کمتر به چشم بخود و انفاق است که در نهادهای آدمی بالفطره موجود است حال نحوه استفاده از آن به فرد بستگی دارد
ادامه مطلب
مراحل انفاق در قرآن

مراحل انفاق در قرآن

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
از چه مالی انفاق کنیم؟به چه کسانی انفاق کنیم ؟‌انفاق به چه مواردی اطلاق می شود؟‌ جواب این سوالات را می توانیم از آیات 215 سوره بقره و 22 سوره رعد و آیه 92 سوره آل عمران دریابیم.
ادامه مطلب
اخلاص در انفاق از منظر قرآن

اخلاص در انفاق از منظر قرآن

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
هر کار خیری نیازمند داشتن اندیشه و نیتی است اندیشه و نیتی بدون ریا و خودپسندی .بسیار برایمان پیش آمده کاری را انجام داده ایم که فقط برای جلب توجه سایرین بوده است و کمتر نیت یک عمل خیر را در سر می پرورانیدیم .حال اگر نیتی خالص داشته باشیم به آرامشی دست پیدا می کنیم که کمتر به آن توجه کرده ایم
ادامه مطلب