خمس از دیدگاه قرآن

بررسی آیه 41 سوره انفال درباره خمس

بررسی آیه 41 سوره انفال درباره خمس

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
یكى از واجباتی كه پروردگار عالم فرض فرموده خُمس است كه براى پیغمبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله و ذریه او در عوض زکاتی که بر آنها حرام کرده ، قرار داده است.
ادامه مطلب
بررسی خمس در سوره انفال

بررسی خمس در سوره انفال

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
خَمس" و "خَمسة" عددی است که برای مؤنث و مذکر به کار می‌رود و "خُمس" واحدی از خمسة است؛ یعنی یک پنجم؛پس خُمُس یا خُمس در اصطلاح شرع حقی است که خروج آن از مال واجب بوده و بنی‌هاشم مستحق آن هستند
ادامه مطلب
خمس در آیات قرآن

خمس در آیات قرآن

۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 0
پس خُمس و جهاد دو اصل از ريشه ايمان است و ايمان تسليم‏خدا و تسليم اوامر و دستورات او شدن است، و هر كس ايمان رابرگزيد بايد خُمس بپردازد. تا صداقت ايمان خود را نشان دهد.
در آيات زكات نيز رابطه اين فريضه با نماز بيان شده و درآيات‏جهاد دستور آشكارى براى انفاق ذكر گرديده است و نشان دهنده آن‏است كه استوارى دين با نماز و انفاق و جهاد ممكن باشد.
ادامه مطلب