مقالات

موارد مصرف خمس از نظر فقه شیعه

موارد مصرف خمس از نظر فقه شیعه

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
در فقه شیعه این طور است که خمس در واقع شش سهم می شود: سهم خدا، سهم پیغمبر،سهم ذی القربی، یعنی سهم شخص امام علیه السلام یا به اصطلاح سهم امام، و سه سهم دیگر که به آنمی گویند سهم سادات؛ یتیمها و فقیرها و درماندگان سادات.
ادامه مطلب
بررسی مفهوم خمس

بررسی مفهوم خمس

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
خمس یكی از واجبات مالی اسلام بوده و از نظر قرآن و روایات دارای اهمیّت خاصی می باشد و یكی از مسائل حیاتی جامعه به شمار می رود كه بر هر مسلمانی آشنائی به ماهیّت و مقررات آن ضروری است، لذا در این نوشتار پیرامون آن توضیحات كوتاهی می دهیم.
ادامه مطلب
آثار و فواید خمس

آثار و فواید خمس

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
چه بسا تعداد مؤمنان در جهان بسیار كم باشد، ولى حتّى همین تعداد كم كه مشمول دعاى پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله نیز هستند، اگر به تكلیف الهى و پرداخت خمس عمل نكنند، ایمان ندارند.
ادامه مطلب
بررسی آیه 41 سوره انفال درباره خمس

بررسی آیه 41 سوره انفال درباره خمس

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
یكى از واجباتی كه پروردگار عالم فرض فرموده خُمس است كه براى پیغمبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله و ذریه او در عوض زکاتی که بر آنها حرام کرده ، قرار داده است.
ادامه مطلب
مفهوم خمس

مفهوم خمس

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
ادامه مطلب