مقالات

موضوعات انفاق در قرآن

موضوعات انفاق در قرآن

۲۴ تیر ۱۳۹۹ 0
انفاق در آیات قرآن بسیار به آن تاکید شده است و فراوان در اهمیت آن حال در اینجا سعی بر آن داریم تا عنوان آیاتی که درباره زیرموضوعات انفاق صحبت کرده اند را بیان کنیم
ادامه مطلب
انفاق و مصارف آن

انفاق و مصارف آن

۲۴ تیر ۱۳۹۹ 0
انفاق یکی از فضایل اخلاقی که در اسلام و قرآن به طور موکد به ان اشاره شده است. انفاق در همه امور به صورت محسوس می توان مشاهده نمود چه امور مادی و چه امور معنوی.
ادامه مطلب