مقالات

اثرات انفاق در فرد و جامعه از نظر قرآن

اثرات انفاق در فرد و جامعه از نظر قرآن

۰۹ مرداد ۱۳۹۹ 0
آثار و پیامدهای انفاق را می توان در دو گروه اصلی طبقه بندی کرد فردی و اجتماعی . آثار فردی انفاق می توان جلوگیری از بخل، افزایش مال، دوری بلا و مرگ بد و باعث طول عمرف شفای مریض و دور کننده فقر است و از لحاظ اجتماعی انفاق باعث رهایی از تنگناها و سبب پیشگیری از هلاکت جامعه می توان برشمرد
ادامه مطلب
آثار تربیتی انفاق در سوره  معراج

آثار تربیتی انفاق در سوره معراج

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
آثار انفاق در آیات سوره های مختلف بیان شده است ولی آثار انفاق در سوره معراج به دو نکته اصلی تاکید می کند.نکته اول ثروت انسان برایش یک نعمت است که خداوند در اختیار وی قرار داده است تا به دیگران در حد استطاعت خود کمک کند. و نکته دوم استمرار در کار نیک است که در آیات 24 و 25 سوره معراج به آن اشاره شده است.
ادامه مطلب
رهنمودهای انفاق در قرآن

رهنمودهای انفاق در قرآن

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
نفاق و گذشت، با هدف سازندگی و همبستگی و یگانگی، و با انگیزه شناخت و عشق و وظیفه، به وسعت ها و گسترده گی هایی می رسد، چه در شکل، و چه در مصرف ها و موردها و چه در آنچه انفاق می کند.
ادامه مطلب