سوال درباره انفاق

سوالات انفاق:‌ تفاوت میان انفاق و صدقه و زکات

سوالات انفاق:‌ تفاوت میان انفاق و صدقه و زکات

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 0
سه کلمه انفاق و صدقه و زکات از لحاظ معنایی شبیه به هم است ولی دارای تفاوتهایی نیز هستند.انفاق و صدقه انفاق هر دو به معناى خرج كردن مال در راه خدا اعم از واجب و مستحب است و هر دواز نظر روايات اسلامى معناى گسترده و وسيعى دارند.به راستی چه تفاوتهایی میان این سه واژه می توان یافت؟
ادامه مطلب