آثار انفاق

انفاق از منظر قرآن و روایات

انفاق از منظر قرآن و روایات

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
صدقه (خیریه داوطلبانه) یک عمل فضیلت در اسلام است. ... استقامت یک درخشش است و قرآن اثبات از طرف شما یا علیه شما است.
ادامه مطلب
اثرات انفاق در فرد و جامعه از نظر قرآن

اثرات انفاق در فرد و جامعه از نظر قرآن

۰۹ مرداد ۱۳۹۹ 0
آثار و پیامدهای انفاق را می توان در دو گروه اصلی طبقه بندی کرد فردی و اجتماعی . آثار فردی انفاق می توان جلوگیری از بخل، افزایش مال، دوری بلا و مرگ بد و باعث طول عمرف شفای مریض و دور کننده فقر است و از لحاظ اجتماعی انفاق باعث رهایی از تنگناها و سبب پیشگیری از هلاکت جامعه می توان برشمرد
ادامه مطلب
آثار تربیتی انفاق در سوره  معراج

آثار تربیتی انفاق در سوره معراج

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
آثار انفاق در آیات سوره های مختلف بیان شده است ولی آثار انفاق در سوره معراج به دو نکته اصلی تاکید می کند.نکته اول ثروت انسان برایش یک نعمت است که خداوند در اختیار وی قرار داده است تا به دیگران در حد استطاعت خود کمک کند. و نکته دوم استمرار در کار نیک است که در آیات 24 و 25 سوره معراج به آن اشاره شده است.
ادامه مطلب
انگیزه های انفاق در آیات قرآن

انگیزه های انفاق در آیات قرآن

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
انگیزه و کیفیت انفاق دو نکته مغفولی است که نباید از آن غافل شد. آیات بسیاری در قران درباه انفاق صحبت کرده اند و درباره کمیت و کیفیت آن بیان شده اند . انگیزه انفاق و کمک به دیگران گاه می تواند برای کسب رضایت الهی باشد گاه می تواند خودنمایی باشد
ادامه مطلب
انفاق و مصارف آن

انفاق و مصارف آن

۲۴ تیر ۱۳۹۹ 0
انفاق یکی از فضایل اخلاقی که در اسلام و قرآن به طور موکد به ان اشاره شده است. انفاق در همه امور به صورت محسوس می توان مشاهده نمود چه امور مادی و چه امور معنوی.
ادامه مطلب