انفاق در قرآن

انفاق از منظر قرآن و روایات

انفاق از منظر قرآن و روایات

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
صدقه (خیریه داوطلبانه) یک عمل فضیلت در اسلام است. ... استقامت یک درخشش است و قرآن اثبات از طرف شما یا علیه شما است.
ادامه مطلب
انواع انفاق در قرآن

انواع انفاق در قرآن

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
انفاق رابطی است بین انسان و خدای متعال و محیط پیرامونش از یک سو انسان در پی آن است تا رابطه خود را با خدای متعالش قوی تر کند و از سوی دیگر خواهان محیطی است که در آن کمبودها و کاستی ها کمتر به چشم بخود و انفاق است که در نهادهای آدمی بالفطره موجود است حال نحوه استفاده از آن به فرد بستگی دارد
ادامه مطلب
رهنمودهای انفاق در قرآن

رهنمودهای انفاق در قرآن

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
نفاق و گذشت، با هدف سازندگی و همبستگی و یگانگی، و با انگیزه شناخت و عشق و وظیفه، به وسعت ها و گسترده گی هایی می رسد، چه در شکل، و چه در مصرف ها و موردها و چه در آنچه انفاق می کند.
ادامه مطلب
تمثیلهای قرآنی انفاق

تمثیلهای قرآنی انفاق

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
تمثیلهای قرآن درباره انفاق فراوان است ولی شاید زیباترین آن را در آیات 261 الی 266 سوره بقره مشاهده کرد . آنجا که ابتدا انفاق در راه خدا را همچون خوشه های هفتصد برابری گندم در برابر یک خوشه در نظر گرفته تا انفاقهای ریاکارانه را همچون باغی می داند که با بادی میوه های آن در آتش می سوزد
ادامه مطلب
آداب انفاق از منظر قرآن و روایات

آداب انفاق از منظر قرآن و روایات

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
انفاق کردن نیز همانند سایر اعمال نیک دارای آدابی است که اگر طبق آن عمل نکینم ممکن است به بازخورد مطلوب و مورد نظر خود دست پیدا نکنیم. مثلا هنگامی که زلزله ای در کشور رخ می دهد و بنابر اعلام مسئولین از شما خواسته می شود تا وسایل غیرضروی و نو خود را برای کمک به همنوعان خود ارسال کنید شما نمی توانید پتوی کهنه و یا لباسهای رنگ و رو رفته خود را ارسال کنید بنا بر گفته قرآن أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
ادامه مطلب
موضوعات انفاق در قرآن

موضوعات انفاق در قرآن

۲۴ تیر ۱۳۹۹ 0
انفاق در آیات قرآن بسیار به آن تاکید شده است و فراوان در اهمیت آن حال در اینجا سعی بر آن داریم تا عنوان آیاتی که درباره زیرموضوعات انفاق صحبت کرده اند را بیان کنیم
ادامه مطلب